Hana Hrubá
Hana Hrubá, nar. 25.7.1964 v Mostě, nyní s trvalým bydlištěm v Ústí nad Labem, členka ochotnického Divadelního spolku při TJ Sokol Mšeno, trpí od prosince 2014 plicním adenokarcinomem ve IV. stádiu, který bohužel vzhledem k masivním bilaterálním plicním metastázám nebylo možno v okamžiku zjištění léčit chirurgicky.Po spoustě vyšetření, včetně genetického, bylo navíc zjištěno, že nádor má EGFR pozitivní mutaci – deleci exon 19, což ho předurčuje ke zvláštnímu léčebnému postupu.
Nádor díky této své povaze je možné léčit pomocí biologické léčby, avšak k chemoterapii je díky tomu téměř rezistentní.
Od 1/2015 se léčila ve VFN biologickou léčbou – Iressa ( gefitinib ) - inhibitor proteinkinázy I. generace s velmi dobrým efektem, po 10 měsících však nádor progredoval a byla nasazena ve 2. linii léčba chemoterapií – dublet cisplatina s pemetrexedem, bohužel bez efektu a s další progresí, která byla potvrzena na kontrolním CT. Vzhledem ke zhoršujícímu se stavu a laxnosti lékařů ve VFN kontaktovala její dcera firmu Roche, která vyrábí další lék z rodiny inhibitorů TK – Tarceva ( erlotinib ) s tím, že sháněla pneumoonkologické centrum a lékaře, který by byl ochoten tuto léčbu matce poskytnout. Našla je v pneumoonkologickém centru Nemocnice Na Bulovce. Nakonec se podařilo H.Hrubou zařadit do EAP programu Nivolumab, avšak během týdne se stav natolik zhoršil ( klidová dušnost, saturace kysíku 73 %, dávivý kašel vysílení…), že byla nucena na vlastní náklady si obstarat kyslíkový koncentrátor, pulsní oxymetr a lék Tagrisso, což je TK – inhibitor 3. generace cílený přesně na rezistentní mutaci T790M. Lék koupila v Německu za cenu 8514,65 €, což je asi 229 980 Kč za 30 tablet. Hned po první užité tabletě se pacientce subjektivně ulevilo, postupně začala stoupat i saturace. Po týdnu užívání byla bez kyslíku na 94 %. Z facto ležícího jedince se stal zase normálně fungující člověk. Po kontrolním RTG je regrese potvrzena i rentgenologicky.
Po projednání ve správní radě nadačního fondu byl Haně Hrubé poskytnut finanční dar ve výši 229 980 Kč na zakoupení léku TAGRISSO 80 mg POR TBL FLM 30X1X80MG.