Aktuální zůstatek na účtu k 1. 2. 2017:

438 705,84 Kč

Poslední výdaje a příjmy:
Příjem: 4000 Kč od Divadelního klubu Jirásek, Česká Lípa
Příjem: 400 Kč od Jitky Bulířové
Příjem: 16 500 Kč od píseckých rockerů z akce Rockem proti rakovině
Výdaj: 229 980 Kč finanční dar na lék pro H.Hrubou
Výdaj: Propagační materiál (trička, nálepky, placky)